Ślad węglowy – emisja gazów cieplarnianych

Bezpieczeństwo dostaw energii i zagrożenia związane ze zmianą klimatu stawiają przed przedsiębiorstwami i organizacjami falę wyzwań. Konieczna jest fundamentalna zmiana tego, w jaki sposób wykorzystujemy i zarządzamy energią. Organizacje, aby dobrze prosperować powinny przygotować się na nową rzeczywistość dotyczącą zaopatrzenie w energię.

Wiele koncernów stawia przed dostawcami wyzwania dotyczące dostarczania komponentów neutralnych pod względem emisji gazów cieplarnianych. Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje ślad węglowy jako kryterium przyznawania kontraktów na materiały, komponenty, sprzęt produkcyjny i narzędzia. Celem staje się zapewnienie zrównoważonego łańcucha dostaw i zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko.

Ślad węglowy organizacji lub produktu

Nasi eksperci i doświadczeni audytorzy energetyczni pomogą obliczyć ślad węglowy przedsiębiorstwa lub produktu według obowiązujących standardów i norm przedstawionych poniżej.

  • GHG Protocol. A Corporate and Reporting Standard, revised edition, March 2004. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development
  • GHG Protocol SCOPE 2 Calculation Guidance. An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard, 2015. World Resources Institute
  • GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, September 2011. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development
  • PN-EN ISO 14064 – Gazy cieplarniane
  • PN-EN ISO 14067 – Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji

Ślad węglowy

Zakresy emisji gazów cieplarnianych

Zanim obliczymy ślad węglowy, aktywnie wesprzemy proces zbierania danych. Zakres obliczeń dopasowujemy do potrzeb klienta. Zgodnie z GHG Protocol wyróżniamy 3 zakresy emisji (scope).

 

Zakres 1

Zakres 2

Zakres 3

Emisje bezpośrednie, m.in.:

Pośrednie emisje (zakupiona lub dostarczona z zewnątrz energia), m.in.

Pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu dostaw, m.in.

Spalanie paliw w źródłach będących własnością organizacji lub nadzorowane przez organizację

Energia elektryczna i cieplna

Zakup towarów i usług

Emisja powstała w wyniku zachodzących procesów technologicznych

Para technologiczna

Zagospodarowanie odpadów

Utleniające się czynniki chłodnicze

Chłód

Transport surowców, produktów, podróże służbowe pracowników, użytkowanie przez końcowych odbiorców produktów

 

Obliczyliśmy ślad węglowy. Co dalej? 

Biznes i przemysł poprzez redukcję śladu węglowego może odegrać bardzo istotną rolę w spowolnieniu zmian klimatu. Nie tylko obliczymy ślad węglowy dla Twojej organizacji lub produktu, wskażemy również działania, które zmniejszą wpływ na środowisko. Pomożemy zidentyfikować:

–  działania powodujące korzyści środowiskowe oraz finansowe: zmniejszenie zużycia energii, poprawa efektywności energetycznej, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, modyfikacja produkcji,

działania powodujące korzyści środowiskowe wymagające dodatkowych nakładów finansowych:  zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej, zakup certyfikatów kompensacyjnych,

– inne: zmiana strategii dla łańcucha dostaw.