Co to jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Jakie firmy mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Dnia 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), która nakłada na dużych przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Dużym przedsiębiorstwem jest firma, która w ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek ze wskaźników:

-250 lub więcej osób zatrudnionych,
-43 mln. €  lub więcej sumy bilansowej
-50 mln € lub więcej rocznego obrotu. ​

Obowiązkowy audyt energetyczny powinien być wykonywany co 4 lata

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo, kwalifikowało się do obowiązku jego przeprowadzenia w 2018 roku, to najprawdopodobniej w 2022 r. powinni Państwo ponownie przeprowadzić audyt.

 

Metodyka wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa
Do wykonywania audytu energetycznego wykorzystywana jest norma PN-EN 16247 zawierająca wymagania dotyczące audytu energetycznego w różnych obszarach(budynki, transport, instalacje). Zgodnie z tą normą audyt powinien obejmować następujące etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, zbieranie danych, praca w terenie, analiza i raport.

Audyt powinien opierać się na aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Szczegółowy przegląd zużycia energii w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa, tj. w instalacjach, budynkach i transporcie, odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia oraz analiza ekonomicznej proponowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w oparciu, o analizę kosztową cyklu życia budynków czy instalacji przemysłowej.

W naszym zespole znajdą Państwo audytorów rekomendowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Wynik audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Efektem naszych prac jest raport z audytu energetycznego zawierający:
-profil zużycia energii w przedsiębiorstwie,
-proponowane działania,
-zalecenia i harmonogram wdrożenia,
-założenia przyjęte do obliczania oszczędności,
-analizy ekonomiczne,
-informacje na temat dostępnych subwencji i dotacji

Dodatkowo pomagamy w przygotowaniu zawiadomienia o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa wysyłanego do URE

Cena audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Zakres audytu energetycznego jest uzależniony od charakterystyki działalności przedsiębiorstwa.
Na ostateczny koszt opracowania główny wpływ mają takie czynniki jak:
-ilość i wielkość lokalizacji, w których przedsiębiorca prowadzi działalność
-rozmiar floty pojazdów
-posiadane linie technologiczne
-plany inwestycyjne przedsiębiorcy
-posiadana dokumentacja

JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ WYCENĘ AUDYTU?
Wystarczy, że skontaktują się z Państwo z nami przez poniższy formularz lub na wskazane dane kontaktowe.
W pierwszej kolejności nasi pracownicy prześlą Państwu wstępną ankietę dotyczącą specyfiki prowadzonej działalności, lokalizacji, pojazdów, linii technologicznych oraz przybliżonej ilości zużywanej energii. W przypadku, gdy do wyceny będziemy potrzebować dodatkowych informacji, nasi pracownicy zbiorą niezbędne dane w dogodny dla Państwa sposób tj. zdalnie lub na umówionym spotkaniu.