Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Od dnia 8 marca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa dotycząca sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest przy umowie sprzedaży nieruchomości.

 Zgodnie z artykułem 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków właściciel, zarządca budynku lub jego części, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zobowiązana jest przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej przy podpisaniu umowy sprzedaży lub najmu.

Sporządzone świadectwo ważne jest 10 lat (chyba, że ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku).

 Świadectwo wykonuje się metodą obliczeniową lub metodą zużyciową – na podstawie rzeczywistego zużycia energii.