Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Obowiązujące przepisy

Od dnia 8 marca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa dotycząca sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest przy umowie sprzedaży oraz umowie najmu nieruchomości.

Kto powinien zlecić świadectwo energetyczne?

Zgodnie z artykułem 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków właściciel, zarządca budynku lub jego części, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zobowiązana jest przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej przy podpisaniu umowy sprzedaży lub najmu.

 

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne budynku?

Sporządzone świadectwo ważne jest 10 lat (chyba, że ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku).

Świadectwo wykonuje się metodą obliczeniową lub metodą zużyciową – na podstawie rzeczywistego zużycia energii.

Kto może wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej? 

Do sporządzania dokumentów uprawnione są osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych. Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W rejestrze oprócz osób uprawnionych znajdują się również wykonywane świadectwa. Nasi audytorzy są wpisani do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz są w gronie audytorów rekomendowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Najbardziej wyeksponowaną częścią świadectwa charakterystyki energetycznej jest wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną. Pokazany jest on na rysunku na pierwszej stronie świadectwa wraz z zestawieniem dotyczącym wymagań dla nowego budynku. Dokument zawiera ponadto opisy systemów technicznych budynków (ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie, oświetlenie), sprawności poszczególnych systemów. W świadectwie znajdują się ponadto wszystkie przegrody budowlane wraz z obliczonymi współczynnikami przenikania ciepła U. Z certyfikatu możemy odczytać również zapotrzebowanie na energię końcową i użytkową budynku lub jego części.

Świadectwo charakterystyki energetycznej przy sprzedaży mieszkania

Dokument wymagany jest nie tylko przy sprzedaży całych budynków i domów, ale również przy sprzedaży części budynków, np. lokali mieszkalnych. Obowiązek przekazania świadectwa należy do sprzedającego.

Cena certyfikatu energetycznego

Ceny przygotowania świadectwa uzależnione są od wielkości, kształtu budynku czy dostępnej dokumentacji. Przeznaczenie budynku również ma tutaj znaczenie. Ważny jest również stopień skomplikowania systemów energetycznych w budynku.

Świadectwa energetyczne dla deweloperów

Nasi audytorzy wykonują świadectwa dla inwestycji sprzedawanych przez deweloperów. Zapraszamy do kontaktu przez formularz lub z wykorzystaniem danych kontaktowych dla uzyskania bezpłatnej wyceny.