Audyt energetyczny budynku

Bezpieczeństwo dostaw energii, jej koszty, zagrożenia związane ze zmianą klimatu mają wpływ na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię przez budynki. Celem staje się ograniczenie zużycia energii co wymaga poprawy właściwości cieplnych przegród oraz instalacji w budynkach.

Audyt energetyczny budynku przedstawia możliwe do przeprowadzenia przedsięwzięcia zmniejszające zapotrzebowanie na energię budynku. Wskazuje koszty i opłacalność inwestycji. Audyt jest ponadto podstawą uzyskania z funduszy unijnych czy refundacji poniesionych kosztów w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska lub inne podmioty. Jest podstawą uzyskania preferencyjnego niskooprocentowanego kredytu termomodernizacyjnego.

 

Wykonujemy m.in. audyty energetyczne dopasowane do:

Program ELENA

Program dofinansowania audytów ELENA dla wspólnot mieszkaniowych. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dotacji do opracowania w wysokości 90%.

Premia termomodernizacyjna

wsparcie w wysokości:
–16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia modernizacyjnego,
-21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
-dodatkowe wsparcie wysokości 50 % kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem

Fundusze Europejskie

Opracowujemy audyty energetyczne spełniające wymagania aktualnych nabórów do dofinansowania termomodernizacji budynków.