Czym jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku jest dokumentem, który zawiera obliczenia wariantów ulepszeń termomodernizacyjnych budynku. Warianty zawierają optymalne propozycje ulepszeń, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dlaczego przeprowadzić audyt energetyczny budynku?

Bezpieczeństwo dostaw energii, jej koszty, zagrożenia związane ze zmianą klimatu mają wpływ na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię przez budynki. Celem staje się ograniczenie zużycia energii co wymaga poprawy właściwości cieplnych przegród oraz instalacji w budynkach.

 

Wykonujemy m.in. audyty energetyczne dopasowane do:

Program ELENA

Program dofinansowania audytów ELENA dla wspólnot mieszkaniowych. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dotacji do opracowania w wysokości 90%.

Premia termomodernizacyjna

wsparcie w wysokości:
–16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia modernizacyjnego,
-21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
-dodatkowe wsparcie wysokości 50 % kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem

Fundusze Europejskie

Opracowujemy audyty energetyczne spełniające wymagania aktualnych nabórów do dofinansowania termomodernizacji budynków.

Jaki jest zakres audytu?

Zakres audytu energetycznego opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego. Przede wszystkim powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania. Audytor powinien zestawić rodzaje ulepszeń zgodnie z algorytmem oceny opłacalności.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Koszt opracowania uzależniony jest od wielkości i kształtu budynku. Inny będzie koszt budynku produkcyjnego czy domu. Istotnym elementem jest też dostępność do dokumentacji technicznej budynku. Ważne jest też skomplikowanie systemów i instalacji.

Jak mogę otrzymać bezpłatną wycenę?

Wystarczy wysłać wiadomość z wykorzystaniem poniższego formularza kontaktowego. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem i bezpłatnie wycenią opracowanie.