Co to jest moc cieplna zamówiona?

Moc zamówiona stanowi element stałych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej lub przygotowaniem ciepła technologicznego z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rzeczywista moc cieplna to ilość ciepła odebranego z węzła cieplnego w ciągu godziny. Moc zamówiona jest wartością teoretyczną ustaloną przez odbiorcę lub dostawcę.

Kto ustala moc cieplną zamówioną?

Zgodnie z § 2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), to sam odbiorca powinien ustalić zamówioną moc cieplną.

Bardzo często pomimo zmian przeprowadzonych w budynkach (termomodernizacja, wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania itd.) moc cieplna nigdy nie była zmieniana. Często przyjmowana na podstawie założeń projektowych z przed kilkunastu lat, a nie rzeczywistego zapotrzebowania na moc.

Jak dostosować zamówioną moc cieplną obiektu?

W ramach naszych usług bezpłatnie ocenimy dla Państwa potencjał zmniejszenia mocy zamówionej na podstawie analizy umowy na dostawę ciepła oraz zużycia energii cieplnej. Jeśli ocenimy, że istnieje potencjał do oszczędności kosztów energii przygotujemy wniosek o zmniejszenie mocy do dostawcy oraz dołączymy niezbędne obliczenia – bilans cieplny budynku.