Weryfikacja prawidłowości zamówionej mocy cieplnej

Moc zamówiona stanowi element stałych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej lub przygotowaniem ciepła technologicznego z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rzeczywista moc cieplna to ilość ciepła odebranego z węzła cieplnego w ciągu godziny. Moc zamówiona jest wartością teoretyczną ustaloną przez odbiorcę lub dostawcę.

Zgodnie z § 2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), to sam odbiorca powinien ustalić zamówioną moc cieplną.

Bardzo często pomimo zmian przeprowadzonych w budynkach (termomodernizacja, wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania itd.) moc cieplna nigdy nie była zmieniana. Często przyjmowana na podstawie założeń projektowych z przed kilkunastu lat, a nie rzeczywistego zapotrzebowania na moc.

W ramach naszych usług bezpłatnie ocenimy dla Państwa potencjał zmniejszenia mocy zamówionej na podstawie analizy umowy na dostawę ciepła oraz zużycia energii cieplnej. Jeśli ocenimy, że istnieje potencjał do oszczędności kosztów energii przygotujemy wniosek o zmniejszenie mocy do dostawcy oraz dołączymy niezbędne obliczenia.

Koszt wykonania szczegółowych obliczeń zwróci się bardzo szybko dzięki zmniejszeniu comiesięcznych rachunków za ciepło, których elementem składowym jest opłata za moc zamówioną. Warto pamiętać, że prawidłowy dobór mocy zamówionej do potrzeb budynku pozwala na znaczne oszczędności, bez konieczności działań inwestycyjnych.

Optymalizacja mocy umownej elektrycznej

W dobie rosnących znacząco kosztów zakupu energii elektrycznej dobór optymalnej mocy umownej dla odbiorców jest niezwykle ważny.
Dodatkowe opłaty naliczane są gdy występują przekroczenia wartości mocy umownej. W takiej sytuacji rozważyć należy zwiększenie mocy umownej i złożyć wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej aby uniknąć dodatkowego płacenia kar za przekroczenia. Oszczędności mogą również wystąpić w przypadku gdy pobierana jest regularnie niższa od mocy zamówionej. W niektórych analizowanych przez nas podmiotach zidentyfikowano potencjał obniżenia kosztów energii elektrycznej bez ponoszenia nakładów finansowych nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

Większość głównych operatorów dopuszcza zmianę mocy umownej raz na 12 miesięcy. W ramach naszych usług bezpłatnie ocenimy dla Państwa potencjał optymalizacji mocy umownej elektrycznej. Jeśli ocenimy, że istnieje potencjał do oszczędności kosztów energii dobierzemy właściwą moc umowną, dzięki czemu zmniejszymy koszt zakupu energii elektrycznej.