Białe certyfikaty

Białe certyfikaty – Świadectwa Efektywności Energetycznej

Jeśli Twoja organizacja planuje realizacje inwestycji ukierunkowanych na obniżenie zużycia energii system białych certyfikatów pozwoli na dodatkowe oszczędności. Przykładowe inwestycje na które można uzyskać dodatkowe środki na realizację to:
• modernizacja systemu chłodzenia,
• wymiana oświetlenia na energooszczędne,
• odzysk ciepła,
• termomodernizacja
• wymiana napędów,
• wymiana sieci ciepłowniczych,
• automatyzacja.

System białych certyfikatów obecnie funkcjonuje na zasadach Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Procedura uzyskania świadectw efektywności energetycznej

1) Identyfikacja przedsięwzięć modernizacyjnych pozwalających na uzyskanie białych certyfikatów
2) Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji
3) Wykonanie audytu efektywności energetycznej
4) Złożenie wniosku o uzyskanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej (URE oceni merytorycznie wniosek do 45 dni od jego złożenia)
5) Realizacja inwestycji
6) Audyt powykonawczy – jeśli oszczędność energii jest większa od 100 toe
7) Oświadczenie o realizacji prac oraz wniosek o zapisanie świadectw na TGE
8) Sprzedaż świadectw

Oferujemy przeprowadzenie całości procesu pod kątem formalnym do momentu otrzymania przez Państwa funduszy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej.