Nasze usługi

Audyty energetyczne budynków

Audyt energetyczny to dokument, który poprzez przeprowadzenie analizy techniczno – ekonomicznej określa optymalne parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  prowadzącego do zmniejszenia kosztów i zużycia energii zużywanej na ogrzewanie, ogrzanie ciepłej wody, wentylacji oraz klimatyzacji.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Audyt energetyczny to dokument, który poprzez przeprowadzenie analizy techniczno – ekonomicznej określa optymalne parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  prowadzącego do zmniejszenia kosztów i zużycia energii zużywanej na ogrzewanie, ogrzanie ciepłej wody, wentylacji oraz klimatyzacji.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z artykułem 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków właściciel, zarządca budynku lub jego części, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zobowiązana jest przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej przy podpisaniu umowy sprzedaży lub najmu. Sporządzone świadectwo ważne jest 10 lat(chyba, że ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku).

Projektowana charakterystyka energetyczna

Wykonujemy projektowane charakterystyki energetyczne zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. PCE wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym. Charakterystykę energetyczną budynku wykonuje się dla budynków nowo projektowanych lub przebudowywanych i dołącza się ją do pozwolenia na budowę. Charakterystykę energetyczną wykonuje się tylko dla całego budynku lub dla jego części(jeśli projekt dotyczy części budynku). Zapraszamy do współpracy projektantów, inwestorów oraz architektów.

 Obniżenie mocy zamówionej

Moc zamówiona stanowi element stałych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku lub przygotowaniem ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci cieplnej. Jej wartość jest stała i określona w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym. Stosownie do § 2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, to sam odbiorca ustala zamówioną moc cieplną.  Źle dobrana zamówiona moc cieplna, może prowadzić do zwiększenia kosztów ogrzewania nawet o 20%

Audyty efektywności energetycznej

Białe Certyfikaty to zwyczajowa nazwa Świadectw Efektywności Energetycznej. Świadectwo to potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii końcowej wynikającej z przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej. Jest to szansa na pozyskanie dodatkowych funduszy na planowane przedsięwzięcia. Może z nich skorzystać osoba fizyczna lub osoba prawna na podstawie przeprowadzanego audytu efektywności energetycznej oraz złożonego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Dodatkowo wykonujemy:

Projekty termomodernizacji

Audyty i projekty oświetlenia

Wnioski o dofinansowanie

Ekspertyzy ornitologiczne

Masz pytania?

Potrzebujesz usługi, której nie ma na liście?
Skontaktuj się z nami