Świadectwa charakterystyki energetycznej

Dnia 8 marca 2015 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa dotycząca sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Teraz dokument jest wymagany przy umowie kupna – sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z artykułem 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków właściciel, zarządca budynku lub jego części, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zobowiązana jest przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej przy podpisaniu umowy sprzedaży lub najmu. Sporządzone świadectwo ważne jest 10 lat (chyba, że ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku).

Cel sporządzania dokumentu:

Świadectwo energetyczne może zwiększyć atrakcyjność nieruchomości na rynku wtórnym. Wartość budynków lub lokali energooszczędnych, które posiadają udokumentowane niskie zużycie energii może wzrosnąć nawet o 10 procent. W większości krajów Europy Zachodniej obowiązkowe jest ponadto umieszczenie dokumentu w reklamie nieruchomości i również jest nieodłącznym elementem transakcji.

Skontaktuj się z nami