Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

JAKIE FIRMY MAJĄ OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA AUDYTU PRZEDSIĘBIORSTWA?
Dnia 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), która nakłada na dużych przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Dużym przedsiębiorstwem jest firma, która w ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek ze wskaźników:

-250 lub więcej osób zatrudnionych,
-43 mln. €  lub więcej sumy bilansowej
-50 mln € lub więcej rocznego obrotu. ​

Obowiązkowy audyt energetyczny powinien być wykonywany co 4 lata

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo, kwalifikowało się do obowiązku jego przeprowadzenia w 2017 roku, to najprawdopodobniej w 2021 r. powinni Państwo ponownie przeprowadzić audyt.

 

METODYKA
Do wykonywania audytu energetycznego wykorzystywana jest norma PN-EN 16247 zawierająca wymagania dotyczące audytu energetycznego w różnych obszarach(budynki, transport, instalacje). Zgodnie z tą normą audyt powinien obejmować następujące etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, zbieranie danych, praca w terenie, analiza i raport.

Audyt powinien opierać się na aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Szczegółowy przegląd zużycia energii w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa, tj. w instalacjach, budynkach i transporcie, odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia oraz analiza ekonomicznej proponowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w oparciu, o analizę kosztową cyklu życia budynków czy instalacji przemysłowej.

W naszym zespole znajdą Państwo audytorów rekomendowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw.

WYNIK AUDYTU
Efektem naszych prac jest raport z audytu energetycznego zawierający:
-profil zużycia energii w przedsiębiorstwie,
-proponowane działania,
-zalecenia i harmonogram wdrożenia,
-założenia przyjęte do obliczania oszczędności,
-analizy ekonomiczne,
-informacje na temat dostępnych subwencji i dotacji

Dodatkowo pomagamy w przygotowaniu zawiadomienia o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa wysyłanego do URE

CENA AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
Zakres audytu energetycznego jest uzależniony od charakterystyki działalności przedsiębiorstwa.
Na ostateczny koszt opracowania główny wpływ mają takie czynniki jak:
-ilość i wielkość lokalizacji, w których przedsiębiorca prowadzi działalność
-rozmiar floty pojazdów
-posiadane linie technologiczne
-plany inwestycyjne przedsiębiorcy
-posiadana dokumentacja

JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ WYCENĘ AUDYTU?
Wystarczy, że skontaktują się z Państwo z nami przez poniższy formularz lub na wskazane dane kontaktowe.
W pierwszej kolejności nasi pracownicy prześlą Państwu wstępną ankietę dotyczącą specyfiki prowadzonej działalności, lokalizacji, pojazdów, linii technologicznych oraz przybliżonej ilości zużywanej energii. W przypadku, gdy do wyceny będziemy potrzebować dodatkowych informacji, nasi pracownicy zbiorą niezbędne dane w dogodny dla Państwa sposób tj. zdalnie lub na umówionym spotkaniu.

Nasze biuro

ul. H. Sienkiewicza 9/11
30-033 Kraków
+48 12 312 53 84
biuro@grupagamp.pl

Zostaw wiadomość

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Grupa Gamp sp. z o.o. (dawniej Gamp s.c.), z siedzibą w Krakowie (30-033) przy ul. H. Sienkiewicza 9/11 numer NIP 6772388183. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie.
Podstawy przetwarzania danych osobowych: a) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane nie jest oznaczony; Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo jak to będzie niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności