Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny to dokument, który poprzez przeprowadzenie analizy techniczno – ekonomicznej określa optymalne parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  prowadzącego do zmniejszenia kosztów i zużycia energii zużywanej na ogrzewanie, ogrzanie ciepłej wody, wentylacji oraz klimatyzacji. Określa koszty i opłacalność inwestycji. Jest wymagany do uzyskania dotacji z funduszy unijnych czy refundacji poniesionych kosztów w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska lub inne podmioty. Wykonujemy ekspertyzy dotyczące efektywności energetycznej budynków niezbędne dla pozyskania dofinansowań z większości dostępnych w danym momencie programów. Najbardziej popularne formy wsparcia:

Dofinansowania z funduszy unijnych.
W przypadku funduszy unijnych wymagania dla inwestorów stawiane są w zależności do programu, w ramach którego Inwestor chce uzyskać dofinansowanie. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu tego typu audytów i z pewnością będziemy potrafili spełnić wymagania stawiane przez programy unijne.

Czyste Powietrze
Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.

Dofinansowanie zostaje przyznane na podstawie uproszczonej analizy energetycznej lub przeprowadzonego audytu energetycznego budynku. Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu ww. wymienionej dokumentacji.

Na życzenie klienta pomożemy również wypełnić  wniosek o dofinansowanie.

Premia termomodernizacyjna
Aby inwestor mógł uzyskać premię termomodernizacyjną(z budżetu państwa), roczne zapotrzebowanie na energię w wyniku planowanej termomodernizacji powinno ulec zmniejszeniu.

10% – gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,

15% – gdy po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,

25% – w pozostałych budynkach,

Premia termomodernizacyjna pochodzi z  budżetu Państwa i nie może wynosić:

– więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,

– więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,

– więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia Remontowa
Adresatami programu są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

W naszym zespole znajdą Państwo audytorów rekomendowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

CENA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
Każda wycena audytu energetycznego budynku jest przeprowadzana indywidualnie. Na ostateczny koszt opracowania główny wpływ mają takie czynniki jak:
-wielkość budynku
-kształt budynku
-dostępność dokumentacji projektowej
-instalacje znajdujące się w modernizowanym budynku
-zakres planowanych prac modernizacyjnych

Skontaktuj się z nami